შეტყობინებები
მაისი
28, 2019
11:05

შეტყობინება შპს „ქეი ენდ ქეი თივის“

მაისი 28, 2019 11:05

შპს „ქეი ენდ ქეი თივისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე 2019...

მაისი
17, 2019
16:52

შეტყობინება შპს „Airnet აირნეტ“-ს

მაისი 17, 2019 16:52

შპს „Airnet აირნეტ“-ისთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე...

მაისი
17, 2019
16:49

შეტყობინება შპს „ქეი ენდ ქეი თივის“

მაისი 17, 2019 16:49

შპს „ქეი ენდ ქეი თივისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე...

მაისი
17, 2019
16:48

შეტყობინება ი/მ „ალექსანდრე მიქაძეს“

მაისი 17, 2019 16:48

ი/მ „ალექსანდრე მიქაძესთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე 2019...

მაისი
01, 2019
11:36

შეტყობინება ი/მ „ალექსანდრე მიქაძეს“

მაისი 01, 2019 11:36

ი/მ „ალექსანდრე მიქაძესთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე 2019...

აპრილი
16, 2019
16:57

შეტყობინება შპს „ჯენკოლაინს“

აპრილი 16, 2019 16:57

შპს „ჯენკოლაინს“ ვერ ჩაბარდა გადაწყვეტილება, მისთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის...

აპრილი
16, 2019
16:57

შეტყობინება შპს „სი სი ჯი“-ს

აპრილი 16, 2019 16:57

შპს „სი სი ჯი“-ს ვერ ჩაბარდა გადაწყვეტილება, მისთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის...

აპრილი
16, 2019
16:56

შეტყობინება შპს „პოვერნეტს“

აპრილი 16, 2019 16:56

შპს „პოვერნეტს“ ვერ ჩაბარდა გადაწყვეტილება, მისთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის...

აპრილი
16, 2019
16:54

შეტყობინება შპს „თელნეტს“

აპრილი 16, 2019 16:54

შპს „თელნეტს“ ვერ ჩაბარდა გადაწყვეტილება მისი სამართალდამრღვევად ცნობისა და...

აპრილი
16, 2019
16:50

შეტყობინება „4კ ტვ“-ს

აპრილი 16, 2019 16:50

შპს „4კ ტვ“-ს ვერ ჩაბარდა გადაწყვეტილება, მისთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის...