შეტყობინებები
მაისი
31, 2019
15:26

შეტყობინება შპს "პოვერნეტს"

მაისი 31, 2019 15:26

შპს „პოვერნეტს" ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე კომისიის სხდომა...

მაისი
31, 2019
15:24

შეტყობინება შპს „4კ ტვ-ს"

მაისი 31, 2019 15:24

შპს „4კ ტვ-ს" ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე კომისიის სხდომა გაიმართება...

მაისი
28, 2019
14:59

შეტყობინება შპს "პოვერნეტს"

მაისი 28, 2019 14:59

შპს „პოვერნეტს" ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე კომისიის სხდომა...

მაისი
28, 2019
14:53

შეტყობინება შპს „4კ ტვ-ს"

მაისი 28, 2019 14:53

შპს „4კ ტვ-ს" ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე კომისიის სხდომა გაიმართება...

მაისი
28, 2019
11:05

შეტყობინება შპს „ქეი ენდ ქეი თივის“

მაისი 28, 2019 11:05

შპს „ქეი ენდ ქეი თივისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე 2019...

მაისი
17, 2019
16:52

შეტყობინება შპს „Airnet აირნეტ“-ს

მაისი 17, 2019 16:52

შპს „Airnet აირნეტ“-ისთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე...

მაისი
17, 2019
16:49

შეტყობინება შპს „ქეი ენდ ქეი თივის“

მაისი 17, 2019 16:49

შპს „ქეი ენდ ქეი თივისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე...

მაისი
17, 2019
16:48

შეტყობინება ი/მ „ალექსანდრე მიქაძეს“

მაისი 17, 2019 16:48

ი/მ „ალექსანდრე მიქაძესთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე 2019...

მაისი
01, 2019
11:36

შეტყობინება ი/მ „ალექსანდრე მიქაძეს“

მაისი 01, 2019 11:36

ი/მ „ალექსანდრე მიქაძესთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე 2019...

აპრილი
16, 2019
16:57

შეტყობინება შპს „ჯენკოლაინს“

აპრილი 16, 2019 16:57

შპს „ჯენკოლაინს“ ვერ ჩაბარდა გადაწყვეტილება, მისთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის...