შეტყობინება შპს "TV ERA"-ს

ივლისი 22, 2019 16:03

შპს "TV ERA"-სთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე, 2019 წლის 18 ივლისს კომისიის ჩანიშნული სხდომა გადაიდო და გაიმართება 2019 წლის 25 ივლისს, 15:00 საათზე.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

იხილეთ თანდართული დოკუმენტები.

თანდართული დოკუმენტები: