შეტყობინება შპს "TV ERA"-ს

ივლისი 25, 2019 19:15

შპს "TV ERA"-სთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე, 2019 წლის 25 ივლისს ჩანიშნული კომისიი სხდომა გადაიდო და გაიმართება 2019 წლის 1 აგვისტოს, 15:00 საათზე.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

იხილეთ თანდართული დოკუმენტები.

თანდართული დოკუმენტები: