შეტყობინება შპს "ტვ სარფს"

აგვისტო 16, 2019 10:25

შპს „ტვ სარფისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე 15 აგვისტოს ჩანიშნული კომისიის სხდომა გადაიდო და გაიმართება 2019 წლის 22 აგვისტოს, 15:00 საათზე.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები: